Terapia Gestalt en Madrid Gestalt therapy in Madrid
                     Terapia Gestalt en Madrid                                    Gestalt therapy in Madrid                                            

Ontwikkelings somatische  psychotherapie

Ontwikkelings Somatische Psychotherapie is een relationeel en bewegingsgeorienteerde benadering van psychotherapie binnen het Gestalt Therapy framework.


Geinspireerd door het werk van Ontwikkelingspsychologen en somatische behandelaars, Ontwikkelings Somatische Psychotherapie, is een blauwdruk voor het begrijpen van, en werken met vroege psychologische blokken, omdat deze zich mengen het hier-en-nu van de therapie. Verwijzing naar bewegingspatronen is vooral krachtig wanneer deze worden begeleid door de hedendaagse ontwikkelingstheorie.


Voortschrijdende nonverbale interacties met onze primaire verzorgers, gedurende het eerste jaar van ons leven, geeft een relationele fundering, dat aanwezig is, in ons dagelijks leven als volwassene alsmede in de pschygotherapie. Ondanks dat houding, gedrag, gebaren, tred en ademhalingspatronen na verloop van tijd zijn veranderd tijdens ons leven als volwassene, de fundering die is gelegd in onze eerste levensjaar, blijft gewoonweg zichtbaar en beschikbaar. Verwijzen naar deze patronen binnen een Psychotherapeutische sessie is bijzonder krachtig.

 

We zullen de ingewikkelde relationele bewegingen en de vorming van intersubjectiviteit gaan verkennen, die de basis vormen voor communicatie, allereerst tussen ouder en baby, maar ook gedurende het verdere leven.
Het repertoire van bewegingen dat zich in het eerste levensjaar ontwikkeld, is een taal die ons onze belangrijkste behoeften, intenties en emoties definieert.

 

Deze beweging van uitingen, te samen verworven met andere significante eigenschappen, zullen ongemerkt de kern vormen voor het volwassen gedrag, zowel in de allerdaagse ervaringen  alsmede in de psychoterapeutische relatie.
Het zijn de details van deze somatische uitingen van effectie en relationele intenties waarop we zullen focussen tijdens de sessies, tevens ontwikkelen we ons begrip betreffende de zin en emotionele betekenis van deze somatische communicatie en vaardigheden en zullen deze inzichten toepassen tijdens de therapie.

Somatische Psychotherapie betreft de integratie van Somatisch onderzoek in de therapie-sessie.

 

Somatische Psychotherapie benadrukt het proces van dynamica binnen de sessie, met therapeutische verkenning als belangrijkste doel.
Het verwerken van de inhoud komt hierbij op de tweede plaats.
Gebruikmaken van Somatische technieken met verkenning als doel, geeft de client de mogelijkheid om te ervaren hoe spontaniteit, creativiteit en bezinning door zijn of haar lichaam stromen, alsmede ervaren waar de stroom onderdrukt of geblokkeerd word, met het lichaam als tussenliggend meetkundig instrument.

Somatische Psychotherapie brengt vroege materie aan de oppervlakte zoals het aanwezig is in het hier en nu.

 

Somatische Psychotherapie gericht op ontwikkelingsstoornissen en is een uitbreiding op Gestalt Therapie - een nieuwe aanpak tussen theorie en praktijk, met aandacht voor bewegingsprocessen.
Het levert een framework om de processen van clienten van voor de periode van de eerste spraakervaringen te begrijpen, die vaak over het hoofd gezien worden of niet goed begrepen worden en hierdoor niet worden opgemerkt, terwijl deze existentiële kwesties prominent aanwezig zijn, waarvan de wortels in de eerste levensfase liggen.

 

Deze kwesties zouden niet zo gemakkelijk, als helemaal, in andere psychotherapieën ontstaan.Vormgegeven vanuit de achtergrond van het verleden, van waaruit het hedendaagse gedrag naar voren komt, ontplooit zich een verhaal dat zich iedere sessie verdiept, alsmede gedurende het verloop van de therapie.

 

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar